Koersbal verslagen

Kom gerust eens een kijkje nemen misschien is het koersballen ook wel iets voor u..


Bekijk hier het hoogste score overzicht vanaf 2003

No.1 Piet Raijmakers…….29
No.2 Harrie Meulendijks..27
No.3 Toon Nelemans...….26
No.4 Franca Honings...….22
No.4 Piet van Dam...…….22
No.6 Piet Kusters...……...20
No.7 Tonny Martens...….13
No.8 Mart Honings...…….12
No.9 Harrie Munsters...….8

Met 9 koersballers moesten wij vandaag starten omdat 6 deelnemers zich af hadden gemeld. Piet Raijmakers was vandaag de koersballer met de meeste punten. Hij scoorde in totaal 29 punten wat 2 punten meer was dan de nummer twee Harrie Meulendijks. Toon Nelemans en Harrie Meulendijks scoorden 7 punten in een beurt.


No. 1 Jo van Cuijk...……………..23
No. 2 Franca Honings...………..20
No. 2 Piet Kusters...……………..20
No. 4 Harrie Meulendijks...…...18
No. 5 Toon Nelemans...………..13
No. 6 Mart Honings ……………..10
No. 6 Jan Honings...……………..10
No. 6 Corrie van Geffen...……..10
No. 9 Tonny Martens...…………..8
No.10 Piet Raijmakers…………...7
No.11 Harrie Munsters...………..6
No.12 Jo Linders...………………..3

Ook deze middag waren wij weer met 12 deelnemers. Dit keer hebben wij besloten om niet in teamverband te spelen maar ieder voor zich zelf. Jo van Cuijk was vandaag heer en meester want die gooide met 23 punten het hoogste aantal. Franca Honings en Piet Kusters gooiden ieder 20 punten wat hun de tweede plaats opleverde. Piet Kusters was vandaag de kampioen met het hoogste aantal van 7 punten in een beurt.


No.1 Toon Nelemans/Jo van Cuijk...………35
No.2 Theo Aarts/Piet Kusters...……………..29
No.3 Corry Mutsaers/Mart Honings...……..22
No.4 Corrie van Geffen/Piet Raijmakers….19
No.4 Ria Aarts/Harrie Meulendijks...………19
No.6 Tonny Martens/Joep Mutsaers...…….13

De vorige keer waren wij slechts met 6 personen en toen is die dag het koersballen niet doorgegaan. Maar vandaag waren wij weer met 12 deelnemers en die waren dus weer heel enthousiast om er dit seizoen weer iets moois van te maken. Toon Nelemans en Jo van Cuijk scoorden vandaag met 35 punten het hoogste aantal. Theo Aarts en Piet Kusters bezetten de tweede plaats met toch ook weer een mooi aantal van 29 punten. Toon Nelemans met Jo van Cuijk en Ria Aarts samen met Harrie Meulendijks scoorden vandaag met 7 punten het hoogste aantal in een beurt.


No. 1 Toon Nelemans...………16
No. 2 Piet Kusters...…………...15
No. 3 Jo van Cuijk...…………...11
No. 4 Corry Mutsaers...………..7
No. 5 Corrie van Geffen...…….6
No. 6 Franca Honings...……….5
No. 6 Harrie Meulendijks...…..5
No. 8 Jan Honings...…………...4
No. 9 Mart Honings...………….3
No. 10 Joep Mutsaers...………2

Op deze laatste dag van het koersbalseizoen hebben we met zijn allen maar heel weinig punten gescoord. De oorzaak was dat enkele leden een uur eerder weg moesten. Daarom konden we maar 6 ronden uitvoeren. Toon Nelemans had deze keer met 16 punten de hoogste score. Hij had ook met 6 punten deze middag het hoogste aantal. Piet Kusters bereikte met een puntje minder de tweede plaats. Op 21 augustus starten wij weer met nieuwe moed het seizoen 2019-2020. Wij kunnen voor dat seizoen natuurlijk altijd nog nieuwe leden inschrijven. Dus deelnemers flink wat reclame maken en een prettige vakantie toegewenst.


No.1 Piet Kusters...……….29
No.2 Corry Mutsaers...…..21
No.3 Toon Nelemans...….15
No.3 Theo Aarts...………...15
No.5 Corrie van Geffen....14
No.6 Harrie Meulendijks...12
No.7 Ria Aarts...…………...11
No.8 Joep Mutsaers...……..9
No.9 Mart Honings...……...8

Piet Kusters was deze middag weer niet te stuiten. Hij behaalde de eerste plaats met 29 punten. Op de tweede plaats wist Corry Mutsaers beslag te leggen met 21 punten. Corry had bovendien ook nog eens de hoogste score met 8 punten in een beurt. Volgende week sluiten wij het seizoen weer af na toch weer een goed jaar met een totaal van 21 deelnemers.


No. 1 Corry van Geffen/Piet Raijmakers….23
No. 2 Tonny Martens/Theo Aarts...………..21
No. 3 Ria Aarts/Harrie Meulendijks...……..17
No. 3 Franca Honings/Harrie Munsters.....17
No. 3 Piet Kusters...……………………………..17
No. 6 Corry Mutsaers/Piet van Dam...…….14
No. 7 Jan Honings/Toon Nelemans...……..13
No. 8 Joep Mutsaers/Mart Honings...……..12

Corry van Geffen was deze week niet te stuiten. Samen met Piet Raijmakers belanden zij op de eerste plaats met 23 punten en bovendien hadden zij deze week tevens de hoogste score met 6 punten. Tonny Martens als tweede dame bezette samen met Theo Aarts de tweede plaats met 21 punten. Drie teams hadden weer een gelijk aantal van 17 punten.


No. 1 Jan Honings/Piet Raijmakers………...38
No. 2 Joep Mutsaers/Jo van Cuijk...………..27
No. 3 Corry Mutsaers/Theo Aarts...………...20
No. 4 Mart Honings/Harrie Meulendijks.....17
No. 5 Corrie van Geffen/Franca Honings...16
No. 6 Tonny Martens/Toon Nelemans...….13
No. 7 Ria Aarts/Harrie Munsters...………….10

Jan Honings was net als de vorige keer weer in topvorm. Vandaag speelde hij samen met Piet Raijmakers wederom de sterren van de hemel. Zij behaalden 38 punten wat hun dus de eerste plaats opleverde. Joep Mutsaers en Jo van Cuijk scoorden 27 punten. Corry Mutsaers en Theo Aarts behaalden met 7 punten in een beurt de hoogste score van vanmiddag.


No. 1 Toon Nelemans/Jan Honings...……...23
No. 2 Mart Honings/Ton Ripson……………..18
No. 3 Piet Kusters/Theo Aarts...……………..15
No. 4 Corry Mutsaers/Piet Raijmakers……..14
No. 5 Ria Aarts/Tonny Martens...…………...12
No. 6 Corrie van Geffen/Franca Honings....10
No. 7 Joep Mutsaers/Harrie Meulendijks.....9

Jan Honings en Toon Nelemans scoorden vandaag 23 punten wat hun dus de eerste plaats opleverde. Ton Ripson en Mart Honings bezetten de tweede plaats met 18 punten. Corry Mutsaers en Piet Raijmakers hadden vandaag de hoogste score met 6 punten in een beurt.


No. 1 Joep Mutsaers...…….34
No. 2 Toon Nelemans...…..24
No. 3 Corry Mutsaers...…..16
No. 4 Ton Ripson…………...15
No. 4 Piet van Dam...……..15
No. 6 Franca Honings...…..12
No. 6 Corrie van Geffen....12
No. 6 Mart Honings...……..12
No. 9 Piet Raijmakers……..10
No. 10 Tonny Martens...….7
No. 11 Jo Linders...………….5
No. 12 Jan Honings...……….1
Op deze koersbalmiddag was Joep Mutsaers heer en meester want hij scoorde maar liefst 34 punten. Bovendien had hij ook nog eens de hoogste score wat mogelijk is met het koersballen. Dat waren dus 9 punten in een beurt. De nummer 2 was Toon Nelemans met 24 punten wat toch ook weer een mooi aantal is. Toon had ook een mooi aantal van 8 punten in een beurt. Wij misten vandaag 4 deelnemers anders hadden wij weer een mooi aantal gehad.


No.1 Toon Nelemans......28
No.2 Theo Aarts...………..17
No.3 Jo van Cuijk...……...15
No.3 Piet Kusters...……...15
No.5 Franca Honings...….13
No.5 Corry Mutsaers...….13
No.7 Piet Raijmakers…….12
No.9 Ria Aarts...…………...9
No.9 Tonny Martens...…..9
No.9 Corrie van Geffen....9
No.9 Mart Honings...….….9
No 9 Joep Mutsaers...……9
No.13 Jan Honings...…....7

Toon Nelemans had vandaag net als de vorige keer de hoogste score met 28 punten. Theo Aarts werd deze ronde de nummer twee met 17 punten. Piet Kusters en Theo Aarts presteerden het om 8 punten te scoren in een beurt. Deze ronde waren er 5 deelnemers die toevalligerwijs allemaal 9 punten scoorden. Normaal bij het koersballen spelen wij het liefst met teams van 2 personen. Twee personen waren een beetje later en daarom hebben wij het een beetje aan moeten passen.


No.1 Toon Nelemans/Jo van Cuijk...……………35
No.2 Joep Mutsaers/Harrie Munsters...………..25
No.3 Corrie van Geffen/Harrie Meulendijks.....23
No.4 Jan Honings/Piet Kusters...………………...20
No.5 Franca Honings/Corry Mutsaers...……….17
No.6 Jo Linders/Piet van Dam...………………….14
No.7 Mart Honings/Piet Raijmakers……………...8

Toon Nelemans en Jo van Cuijk sprongen vandaag weer eens uit de band door met 35 punten de eerste plaats te bemachtigen. De tweede plaats werd behaald door Harrie Munsters en Joep Mutsaers (die kon weer tijd vrijmaken na de verbouwing) met 25 punten. Franca Honings en Corry Mutsaers hadden vandaag de hoogste score met 6 punten. Vandaag waren wij weer met 14 leden. Normaal zijn er 4 leden meer, wat toch weer een mooi aantal is.


No. 1 Piet Kusters...…………………………………….32
No. 1 Corry Mutsaers/Theo Aarts...……………….32
No. 3 Henriëtte Reijnders/Franca Honings...…..28
No. 4 Toon Nelemans/Harrie Munsters...……….18
No. 5 Tonny Martens/Jan Honings...……………..16
No. 6 Martien Honings/Harrie Meulendijks...…..10
No. 7 Corrie van Geffen/Piet van Dam...………...6

Deze dag konden wij weer twee winnaars huldigen want Piet Kusters en Corry Mutsaers die samen met Theo Aarts een koppel vormde hadden ieder 32 punten. Henriëtte Reijnders en Franca Honings bezetten de derde plaats met 28 punten. Corry en Theo hadden vandaag de hoogste score met 7 punten.


No. 1 Jo van Cuijk...……..28
No. 2 Franca Honings......21
No. 3 Toon Nelemans......20
No. 4 Corrie van Geffen...17
No. 4 Corry Mutsaers...….17
No. 4 Piet van Dam...…...17
No. 4 Theo Aarts...……….17
No. 8 Jo Linders...………..13
No. 9 Jan Honings...……..12
No.10 Tonny Martens...….6
No.11 Harrie Munsters.....6

Op deze koersbaldag was Jo van Cuijk weer de allerbeste met het meeste aantal punten. Hij wist 28 punten bij elkaar te gooien. Franca Honings bezette met 21 punten de tweede plaats wat een puntje meer opleverde dan de nummer drie en dat was Toon Nelemans die dus 20 punten bij elkaar sprokkelde. Corrie van Geffen gooide het hoogste aantal punten bij elkaar in één beurt die zij wegsnoepte van haar tegenstander Jo van Cuijk.


No. 1 Theo Aarts...……………. 20
No. 2 Ton Ripson………………..17
No. 2 Piet Kusters...…………….17
No. 4 Harrie Meulendijks...…..15
No. 5 Piet van Dam...………….14
No. 5 Piet Raijmakers………….14
No. 7 Mart Honings …………….13
No. 8 Corry Mutsaers...………..11
No. 8 Harrie Munsters...……….11
No.10 Jan Honings...……………10
No.11 Franca Honings...………..9
No.12 Corrie van Geffen...……..6
No.13 Tonny Martens...………...5

Op deze koersbalmiddag konden wij allemaal weer voor ons zelf spelen. Omdat enkele deelnemers iets later waren werd er gestart als privé spelers. Theo Aarts was vandaag weer de beste met 20 punten. Geen hoog aantal deze week. Ton Ripson en Piet Kusters legden beslag op de tweede plaats met 17 punten, die dus in de buurt waren van de nummer 1. Corry Mutsaers Harrie Meulendijks en Theo Aarts scoorden vandaag het hoogste aantal met 7 punten in één beurt.


No.1 Franca Honings/Jo van Cuijk...………28
No.2 Ria Aarts/Harrie Meulendijks...……...21
No.2 Piet Raijmakers/Theo Aarts...………..21
No.4 Mart Honings/Harrie Munsters...…...15
No.5 Tonny Martens/Corry Mutsaers...…..14
No.6 Jo Linders/Toon Nelemans...………...10
No.7 Corry van Geffen/Jan Honings...……..8

Franca Honings en Jo van Cuijk waren vandaag de nummer 1 met 28 punten. Op de tweede plaats konden Ria Aarts en Harrie Meulendijks, samen met Piet Raijmakers en Theo Aarts beslag leggen met 21 punten. Franca en Jo met Ria en Harrie hadden vandaag de hoogste score met 6 punten.


No. 1 Corry Mutsaers...……….24
No. 2 Piet van Dam...………….18
No. 3 Franca Honings...……….14
No. 3 Piet Raijmakers………….14
No. 5 Jan Honings...…………...13
No. 6 Theo Aarts...……………..12
No. 7 Tonny Martens...………..11
No. 7 Mart Honings...………….11
No. 9 Harrie Meulendijks...…..10
No. 9 Ton Ripson………………..10
No. 11 Harrie Munsters...………8
No. 12 Jo Linders...………………7

Tegen Corry Mutsaers hadden wij vandaag geen verweer want zij was deze dag heer en meester. Zij scoorde 24 punten en bovendien had zij vandaag ook nog eens de hoogste score met 7 punten in een beurt. Dat presteerde Theo Aarts ook. Die hoogste score deden zij ook nog eens in de allerlaatste beurt. Piet van Dam scoorde deze dag 18 punten wat hem de tweede plaats opleverde en deed dat met 6 punten ook in de allerlaatste beurt. Door andere festiviteiten waren er dit keer minder deelnemers.


No.1 Theo Aarts/Jo van Cuijk...…………….28
No.2 Piet Kusters...………………………….….26
No.3 Piet Raijmakers/Piet van Dam...……24
No.4 Mart Honings/Harrie Meulendijks....18
No.5 Harrie Munsters/Jan Honings...…….17
No.6 Corry Mutsaers/Corrie van Geffen...14
No.7 Ria Aarts/Jo Linders...………………...10
No.8 Tonny Martens/Franca Honings...….9

Met 15 deelnemers hadden wij toch weer een mooi aantal. Theo Aarts en Jo van Cuijk speelden vandaag weer prima. Zoals veel andere keren waren zij ook weer de beste van de deelnemers. Zij scoorden 28 punten, met op de tweede plaats Piet Kusters die behaalde 26 punten. Piet moest het vandaag alleen doen. Piet haalde ook nog eens de hoogste score met 7 punten in een beurt.


No. 1 Franca Honings/Harrie Meulendijks...….33
No. 2 Jo van Cuijk/Piet van Dam...………………29
No. 3 Corry Mutsaers/Piet Raijmakers………….26
No. 3 Harrie Munsters/Ton Ripson……………...26
No. 5 Tonny Martens/Toon Nelemans..……….25
No. 6 Mart en Jan Honings...……………………..18
No. 7 Corrie van Geffen/Jo Linders...…………...9

Op deze frisse middag scoorden Franca Honings en Harrie Meulendijks het beste met 33 punten. Zij scoorden regelmatig punten zonder al teveel hoogvliegers. Jo van Cuijk en Piet van Dam bezetten de tweede plaats met 29 punten. Corry Mutsaers met Piet Raijmakers en Harrie Munsters samen met Ton Ripson behaalden de derde plaats met 26 punten en bovendien scoorden zij ook nog eens het hoogste aantal van 7 punten in één beurt.


No.1 Piet Raijmakers…………………………...29
No.2 Franca Honings/Jo van Cuijk...………27
No.3 Theo Aarts/Toon Nelemans...………..22
No.4 Piet Kusters/Jan Honings...……………19
No.5 Ria Aarts/Mart Honings...……………...16
No.6 Piet van Dam/Harrie Munsters...…….14
No.7 Corry Mutsaers/Harrie Meulendijks...13
No.8 Corrie van Geffen/Tonny Martens.....10

De hoogste score bij het koersballen werd vandaag weer gegooid door Piet Raijmakers. 9 Punten was dus zijn score. Bovendien wist hij ook nog 2 keer 6 punten bij zijn totaal te voegen zodat hij uitkwam op 29 punten. Franca Honings en Jo van Cuijk scoorden toch ook nog 27 punten wat hun de tweede plaats opleverde.


No. 1 Theo Aarts...…………….27
No. 2 Jo van Cuijk...…………..18
No. 3 Piet Raijmakers………...16
No. 4 Franca Honings...……...15
No. 4 Mart Honings...………...15
No. 6 Harrie Meulendijks...….14
No. 7 Piet van Dam...………...10
No. 7 Piet Kusters...…………..10
No. 9 Ria Aarts...………………..9
No.10 Harrie Munsters...……..6
No.11 Tonny Martens...……….5
No.12 Jo Linders...……………..4

Ook vandaag hadden wij weer een mooi aantal deelnemers die er een prachtige middag van maakten. Door allerhande oorzaken moesten enkele deelnemers verstek laten gaan. Theo Aarts was vandaag weer de beste met 27 punten. Jo van Cuijk scoorde vandaag 18 punten en bezette daarmee de tweede plaats. Theo Aarts wist zelfs twee keer 7 punten te scoren in een beurt. Franca Honings en Jo van Cuijk gooiden in een beurt ook 6 punten.


No.1 Joep Mutsaers/Piet Kusters...…………….29
No.2 Corry van Geffen/Theo Aarts...………….19
No.3 Tonny Martens/Mart Honings...………….18
No.4 Toon Nelemans/Harrie Meulendijks...….15
No.5 Corry Mutsaers/Piet Raijmakers………….14
No.6 Franca Honings/Harrie Munsters...……...12
No.7 Ria Aarts/Piet van Dam...…………………..10
No.7 Jo Linders/Jan Honings...…………………..10

Joep Mutsaers en Piet Kusters hadden vandaag een mooie voorsprong op de nummer 2. Joep Mutsaers en Piet Kusters scoorden 29 punten. Corrie van Geffen en Theo Aarts konden 19 punten noteren. Corry Mutsaers en Piet Raijmakers gooiden in de eerste beurt meteen 7 punten maar in de volgende beurten in totaal ook nog maar 7 punten. Vandaag hadden we toch weer een mooi aantal van 16 deelnemers.


No.1 Theo Aarts...…………………………… 43
No.2 Jan Honings/Harrie Meulendijks....22
No.3 Franca Honings/Piet Kusters...…...21
No.4 Corry Mutsaers/Harrie Munsters...17
No.5 Tonny Martens/Jo van Cuijk...……13
No.5 Corrie van Geffen/Piet van Dam...13
No.7 Ria Aarts/Toon Nelemans...……….10
No.8 Jo Linders/Joep Mutsaers...…………1

Ook vandaag werd er weer een hoge uitslag gerealiseerd met maar liefst 43 punten. Dat is slechts 2 punten minder dan het record van 45 punten. Theo Aarts was de nummer 1 met dit hoge aantal. Bovendien scoorde hij ook nog eens het maximale aantal van 9 punten in een beurt wat ook maar heel sporadisch voortkomt. Die 9 punten moet je zien als de 147 punten bij het snookeren of met 9 pijlen het aantal van 501 wegspelen bij het darten. Theo scoorde vandaag ook nog 7 en 6 punten in een beurt. Op de tweede plaats konden Jan Honings en Harrie Meulendijks beslag leggen met de helft minder aan punten. Zij scoorden er 22. Jo Linders konden wij vandaag begroeten als nieuw lid. Zij vindt ook dat zij wat meer moet bewegen en dan komt het koersballen als geroepen. Het begint al weer aardig te lijken op een mooi aantal deelnemers voor deze koersbalmiddagen.


No.1 Toon Nelemans/Jan Honings...……..32
No.2 Theo Aarts/Jo van Cuijk...…………… 19
No.3 Corry Mutsaers/Ton Ripson………… .15
No.3 Corrie van Geffen/Piet Raijmakers…15
No.5 Ria Aarts/Joep Mutsaers...……………13
No.6 Franca Honings/Willy Henraat ………12
No.7 Harrie Munsters/Wim van Cuijk...….11
No.8 Thea Henraat/Mart Honings...……….7

Vandaag konden wij weer een konings koppel bekronen, want Toon Nelemans en Jan Honings bezetten de eerste plaats met 32 punten. Bovendien bereikten zij ook nog eens de hoogste score met 9 punten in één beurt. Op de tweede plaats konden Theo Aarts en Jo van Cuijk met 19 punten beslag leggen. Toon en Jan scoorden dus 9 punten en Theo Aarts met Jo van Cuijk en Corrie Mutsaers samen met Ton Ripson scoorden ook een hoge score met 5 punten in een beurt. Vandaag hebben zich weer 2 nieuwe kandidaten aangemeld. Thea en Willy Henraat komen het koersballeger versterken en toonden zich heel enthousiast tijdens het gooien.


No.1 Piet van Dam/Piet Kusters...………...45
No.2 Piet Raijmakers…………………………..32
No.3 Ria Aarts/Toon Nelemans...………...22
No.4 Tonny Martens/Jo van Cuijk...……..17
No.4 Corrie van Geffen/Theo Aarts...…...17
No.6 Mart Honings/Harrie Meulendijks....14
No.7 Corry Mutsaers/Harrie Munsters...….8

Tegen Piet Kusters en Piet van Dam was vandaag geen kruid gewassen want zij evenaarden het record met 45 punten dat al 4 jaar in handen is van Corry Mutsaers. Zo’n hoog punten aantal gebeurt maar zelden. (zie hier het hoogste score overzicht vanaf 2003) Op de 2de plaats kon Piet Raijmakers beslag leggen met ook een behoorlijk aantal van 32 punten. Piet Kusters met Piet van Dam en Piet Raijmakers scoorden ook nog een behoorlijk aantal van 7 punten in een beurt.


No.1 Harrie Munsters/Piet Raijmakers…. 35
No.2 Ria Aarts/Harrie Meulendijks...……..21
No.3 Corrie van Geffen/Piet van Dam.....17
No.3 Theo Aarts/Mart Honings...……….. 17
No.5 Franca Honings/Jo van Cuijk...…….14
No.6 Corry Mutsaers/Jan Honings...…….13
No.7 Tonny Martens/Toon Nelemans......8

Harrie Munsters en Piet Raijmakers staken er vandaag met kop en schouder boven de rest van de deelnemers uit. Zij scoorden maar liefst 35 punten. Ria Aarts en Harrie Meulendijks bereikten 21 punten en dat was toch 14 punten minder dan de nummer 1. Deze koersbaldag waren we toch weer met 14 deelnemers en konden wij weer starten met 7 teams. Wij als koersballers zullen toch een beetje reclame moeten maken onder onze KBO leden om tot een aantal van ca. 20 deelnemers te komen. Het is niet alleen maar koersballen maar we kunnen er buurten en een kopje koffie nuttigen.


No. 1 Piet Raijmakers/Joep Mutsaers...….28
No. 2 Theo Aarts/Harrie Meulendijks...….27
No. 3 Mart Honings/Piet van Dam...……..20
No. 4 Piet Kusters...…………………………. .18
No. 5 Corry Mutsaers/Jan Honings...…….15
No. 6 Tonny Martens/Franca Honings.....13
No. 7 Ria Aarts/Harrie Munsters...………..10

Na de vakantieperiode met heel veel zomerse dagen hebben zich deze eerste dag weer een mooi aantal deelnemers aangemeld. En die waren natuurlijk weer allemaal enthousiast om te starten met het koersballen. Piet Raijmakers en Joep Mutsaers bezetten vandaag de eerste plaats met 28 punten en met 1 puntje minder waren Theo Aarts en Harrie Meulendijks de nummer 2. Harrie en Theo, Mart en Piet, Corry en Jan gooiden deze middag een serie van 6 punten in één beurt.


Pagina's

Recente reacties