Overzicht

Belastingconsulenten

De functie van belastingconsulent binnen de KBO kan omschreven worden als:
Advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden.
Belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.
Belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

Recente reacties