Overzicht

Redactie

De "West Wijzer" is het informatieblad van KBO Deurne West. De redactie komt een keer per maand bij elkaar om te bekijken wat wel en niet geschikt is voor dit blad. Tijdens bestuursvergaderingen krijgt de redactie menig artikel toegespeeld. De redactie wil op 'n creatieve manier bezig zijn om het blad te maken met informatie en ontspanning voor de leden.

Recente reacties