Werkgroepen

De functie van belastingconsulent binnen de KBO kan omschreven worden als:
Advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden.
Belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.
Belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

Een aantal leden van KBO Deurne West komt elk jaar een dag voor de kerstviering bij elkaar om de bloemstukjes te maken waar we bij de kerstviering de tafels mee versieren. Het geeft meteen 'n mooie kerstsfeer als de leden binnenkomen. Op het einde van de viering gaan deze kerststukjes in de loterij en zo gaan ze mee naar huis met diegene die ze met de loterij gewonnen heeft.

Elk jaar wordt er een busreis georganiseerd. De reiscommissie doet ieder jaar zijn best om een mooie reis te kunnen presenteren aan de leden. Het is 'n dagreis.
We vertrekken rond 8.00 uur. Er wordt op tijd gestopt om de benen te strekken en wat te lopen.
We gaan iets bekijken of 'n excursie met uitleg.
Er is koffie met gebak, 'n lunch en diner bij inbegrepen.
Rond 20.00 uur zijn we gearriveerd bij het vertrekpunt.

Neem ook eens een kijkje bij de fotoalbums.
 

De felicitatiedienst zorgt voor 'n mooie verjaardagskaart voor de leden die 80 jaar worden of ouder.
De meeste van die kaarten worden door de felicitatiedienst zelf gemaakt.
De kaart wordt op de verjaardag bezorgd.

De fietscommissie zorgt elk jaar voor 'n mooie fietstocht in onze omgeving. Ze stippelen 'n route uit en bekijken waar de stopplaatsen het beste kunnen zijn. Meestal is de route 'n kleine 40 kilometer waar we de hele dag over doen om die af te leggen. We starten om half 10 bij de Wik. Er wordt op tijd gestopt om te rusten en 'n kopje koffie of thee te drinken. Er wordt een gezamelijke lunch georganiseerd.
Zo rond de klok van half vijf zijn we terug bij de startplaats.

Neem ook eens een kijkje bij de fotoalbums.
 

Elke donderdagmiddag is er inloop in wijkhuis D'n Houtenhoek. Het is bedoeld voor alle ouderen in onze wijk. Men kan er kaarten (rikken), 3d kaarten maken, breien, haken, borduren, wat men zelf wil. Ook biljarten behoort tot de mogelijkheid. Ook mensen die gewoon 'n praatje willen maken zijn welkom. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. Dat wordt door KBO Deurne West betaald. Bijna elke week is er iemand van het bestuur aanwezig voor eventuele vragen te beantwoorden.

Elk jaar probeert de werkgroep kerstviering een mooie en sfeervolle viering in elkaar te zetten. De kerstviering is 'n speciaal moment in het jaar waar veel leden bij aanwezig zijn. De werkgroep begint al vroeg in het jaar om een idee te bedenken om later tot uitvoering te brengen. Er wordt een verhaal geschreven of herschreven zodat het voor KBO Deurne West van toepassing is. Er wordt vaak een koor uitgenodigd voor de muzikale omlijsting. Vóór de viering wordt 's morgens door de mensen van de Wik en de werkgroep de zaal in gereedheid gebracht en versierd. Ook wordt er voor koffie, thee en iets erbij gezorgd. Het stilstaan bij het kerstverhaal en het ontmoeten van elkaar is een belangrijk uitgaanspunt voor de werkgroep.

Twee keer per maand is er op de zaterdagmiddag kienen in Wijkhuis D'n Houtenhoek.
De kiencommissie zorgt voor mooie en bruikbare prijzen.
Voor koffie, thee en 'n glaasje fris.
Na het kienen wordt de zaal opgeruimd.
Ook niet leden zijn van harte welkom op de kienmiddagen.

De werkgroep koersballen zorgt er voor dat er om de twee weken gespeeld kan worden in de Wik.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en een kijkje komen maken mag gerust je bent van harte welkom.
Zie ook koersbalverslagen.

KBO Deurne West streeft ernaar dat vragen van KBO-leden om informatie en advies zoveel mogelijk beantwoord kunnen worden. Bij onze KBO afdeling zijn 2 vrijwillige ouderenadviseurs actief. Zij geven informatie, ondersteuning en advies op tal van terreinen. U kunt bij hen terecht met vragen als: Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing? Wie helpt mij met het invullen van formulieren? Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag? Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen? Bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in huis? Wat voor activiteiten zijn er in mijn gemeente? Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning? Een ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen over pensioenen, AWBZ, financiele problemen of bijstand. Kunnen de ouderenadviseurs de vragen niet beantwoorden of oplossen dan weten zij waar u terecht kunt met uw vragen. Bent u KBO-lid, dan kunt u gratis gebruik maken van deze vorm van ledenservice.

De "West Wijzer" is het informatieblad van KBO Deurne West. De redactie komt een keer per maand bij elkaar om te bekijken wat wel en niet geschikt is voor dit blad. Tijdens bestuursvergaderingen krijgt de redactie menig artikel toegespeeld. De redactie wil op 'n creatieve manier bezig zijn om het blad te maken met informatie en ontspanning voor de leden.

De werkgroep Sinterklaas verzorgt de suprise voor de leden.
Meestal gebeurt dit vanuit de Wik.
De bodes komen in actie om door weer en wind de suprise bij de leden thuis te bezorgen.

Het vaandel van de KBO Deurne West wordt met speciale gelegenheden ten toon gesteld.
Bij 'n uitvaart staat het, als nabestaanden er prijs op stellen, voor in de kerk.
Bij de Kringbedevaart op 15 augustus worden de vaandels van de afdelingen van Kring Peelland de kerk in gedragen.
De vaandeldrager met het vaandel van KBO Deurne West is er elk jaar present.

Deze website is gebouwd door een van onze leden die ruime ervaring als werknemer heeft op gedaan bij een voormalig internetbedrijf.
Het bijhouden van deze site gebeurd door moderators.

"Deze website is mede tot stand gekomen dankzij sponsoring/medewerking van ROMA"

De "West Wijzer" en de "Ons" (Het blad van KBO Brabant) wordt door de bodes bij de leden bezorgd. Tien keer per jaar fietsen of lopen de bodes door weer en wind hun wijk om te zorgen dat de leden op tijd op de hoogte zijn van alles wat er te doen is binnen KBO Deurne West en bij KBO Brabant.

Hebt u in het ziekenhuis gelegen of bent u langdurig ziek en vindt u het fijn om bezoek te krijgen van iemand van de ziekenbezoekgroep binnen KBO Deurne West laat het hen dan even weten.

Recente reacties